Referenser och kunder

Efterfrågan på kvalificerade miljötjänster ökar stadigt. Bland våra kunder finns såväl större som mindre företag såsom till exempel BMR Produkter AB, Nordkalk AB, Neova AB, Sandahls Entreprenad AB, Sibelco Nordic AB, Hallindens Granit AB, samt ett flertal åkerier, mindre företag, privatpersoner och kommuner.

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo
logo
logo
logo

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo