Kontrollprogram och egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att kontrollera hur verksamheten fungerar och för att kontrollera att tillstånd och villkor efterlevs. Den som bedriver en verksamhet skall också, i den utsträckning det är nödvändigt, genomföra undersökningar för att hålla sig informerad om verksamhetens påverkan samt förbättra verksamheten eller minska verksamhetens påverkan på miljön. För att kunna kontrollera verksamhetens miljöpåverkan effektivt krävs ett kontrollprogram.

Den som bedriver en verksamhet ska kontrollera vad som sker i den egna verksamheten. Sådan kontroll kallas för egenkontroll och innefattar bland annat en redogörelse av den interna ansvarsfördelning samt en fortlöpande kontroll och bedömning av verksamhetens risker och miljöpåverkan. Egenkontrollen omfattar alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet.

GeoPro kan hjälpa Er att upprätta kontrollprogram och egenkontrollprogram. Vi kan även genomföra undersökningar, sammanställa analyser och bedöma verksamhetens miljöpåverkan.

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo