Miljöjuridisk support

GeoPro har en bred och lång miljöjuridisk erfarenhet av tillståndsprövningar, anmälningsärenden och dispenser samt överprövningar i högre instans. Vi har goda kunskaper om näringslivets förutsättningar och behov samtidigt som vi förstår myndigheters drivkrafter och målsättningar. Genom vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa Er att upprätta rätt handlingar för de verksamheter och åtgärder som regleras av svensk miljölagstiftning, allt från täkter till strandskyddsdispenser.

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo