Miljörapportering

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet, t ex en täkt av något slag, skall varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten via SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen. I miljörapporten skall den som bedriver verksamheten bl a redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa villkoren i tillståndsbeslutet och även beskriva resultatet av dessa åtgärder.

GeoPro kan hjälpa Er med att sammanställa och rapportera den årliga miljörapporten.

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo