Provtagning och analys

Den som bedriver en verksamhet ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten. Ett vanligt sätt att undersöka och följa upp sin verksamhets miljöpåverkan är att genomföra vattenprovtagningar. GeoPro kan hjälpa Er med vattenprovtagning och efterföljande analys. GeoPro kan även sammanställa analysresultaten och presentera dem på ett överskådligt sätt. Självklart sker provtagningen av utbildade provtagare och analysproven lämnas in till ackrediterat laboratorium.

GeoPro kan även bistå med analys av torv. Provtagningen kan t ex bestå i bedömning av humifieringsgrad och växtslag samt med grundämnes- och värmevärdesanalyser.

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo