Om GeoPro

GeoPro grundades av Stefan Klingberg 1992 i Stockholm. I mars 2003 kom verksamheten igång på allvar efter övertagande av Lindéns Väg och Täktplanering AB.  

På GeoPro finns erfarenhet från sten- och ballastindustrin av såväl försäljning som produktion samt från myndighetsutövning. Det är erfarenheter som ger GeoPro en djup förståelse för både industrins och myndigheters villkor och drivkrafter som i sin tur kan vara värdefulla insikter för att nå framgång i ansökningsprocessen och i övrig projektledning.

GeoPro har ett väl upparbetat nätverk. Vi har kontakt med experter inom geodesi, naturvård på land och i vatten, buller, sprängteknik och vibrationskontroll med mera – kompetens som kan kallas in vid behov.

Stefan Klingberg

+46 (0) 707-12 80 25
stefan.klingberg@geopro.se

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo